Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Entreprenöriellt företagande 15 fup

Kursinnehåll

Kursens innehåll delas i en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen ingår föreläsningar om entreprenörskap, att utveckla affärsidéer och att starta företag utifrån marknadsanalys, forskning och erfarenhet. Den teoretiska delen av kursen inkluderar också föreläsningar och workshops som syftar till att utveckla studentens egna förmågor, som kreativitet och strukturerat skapande samt grundläggande kunskaper i entreprenörskap i tydlig koppling till forskning både lokalt och globalt.

I kursens praktiska del ligger workshops och egen läsning till grund för ett grupprojekt. Fokus i projektdelen är att praktiskt arbeta med kreativitet och idéutveckling och tillämpa modeller och redskap för att utveckla en idé. Projektet ger studenterna möjlighet att starta antingen fiktiva eller registrerade företag baserat på sina egna målsättningar och egna idéer.

Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Gymnasienivå XXX
Kurskod/Ladokkod: PEFX01
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PEFX0
Senast ändrad 2020-12-02 07:09:41