Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion i entreprenöriell ekonomi 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av grundläggande kunskaper inom företagsekonomi och entreprenörskap tillsammans med delmoment som berör marknadsföring och redovisning.
Kursen innehåller följande moment:
Företagsekonomi, med företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering, budgeteringsformer, bokföring, bokslut och redovisning och finansiering.
Entreprenörskap, affärsplan och etableringsprocessen, med företagsformer, affärsidé, affärsplan och projektmetodik.
Marknadsföring och produkter, med metoder, etiskt ansvar och lag samt immaterialrätt.
Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå GXX
Kurskod/Ladokkod: PIEF00
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Naveed Akhter
Kursansvarig
Carl-Johan Odehammar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PIEF0
Senast ändrad 2021-08-26 08:41:21