Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion i ledarskap och organisation – Framtidens ledare 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om och förmåga att på ett grundläggande sätt tillämpa begrepp, teorier och modeller inom ledarskap och organisation. Detta innefattar å en sida olika grundläggande ledarskap karaktärsdrag, färdigheter, beteende, och stilar samt å den andra sida olika grundläggande organisationens karaktärsdrag runt organisationskultur, organisationsstruktur och organisation strategi. Kopplingen mellan ledarskap och organisation utforskas för att kunna diskutera hur individer och grupper i organisation fungerar, kommunicera, samverkan tillsammans för att skapa värde i verksamhet. Utmaningar för ledarskapet i organisation diskuteras som till exempel motivation, konflikthantering, kulturellmångfald, hierarkier och makt. Kunskapsunderlaget i kursen ger grundläggande förmåga att diskutera frågor om ledarskap och organisation och förmåga att leda och organisera en verksamhet.
Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå GXX
Kurskod/Ladokkod: PILF00
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
lanjea
Examinator
Caroline Teh
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PILF0
Senast ändrad 2022-02-10 07:27:39