Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Studieförberedd - för att lyckas med akademiska studier 7,5 hp

Kursens riktar sig till dig som är i övergången till studier på högskole- och universitetsnivå eller andra typer av avancerad utbildning, och vill förbereda dig för framgång i den akademiska världen. Kursen ökar dina studiefärdigheter och din studieförberedelse. Det övergripande målet är att utveckla och stärka färdigheter som behövs i högre utbildning genom exempelvis grupparbete, socialt engagemang, peer learning, och självständigt lärande. Kursen innehåller bland annat workshops och föreläsningar om akademisk integritet, evidensbaserat lärande och studiestrategier, språk och kommunikation för högre utbildning, skrivprocessen och interkulturell kommunikation. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att assistera i övergången till studier på högskole- och universitetsnivå eller andra typer av avancerad utbildning, genom att öka studentens studiefärdigheter och studieförberedelse.

Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande.

Studielivet
Akademiska färdigheter och en introduktion till akademisk integritet
Lärglädje
Kulturella aspekter på akademisk utbildning
Sociala förmågor
Evidensbaserat lärande och studiestrategier

Språk och kommunikation för högre utbildning
Lässtrategier, skrivprocessen och akademiskt skrivande
Grupparbete och interkulturell kommunikation
Muntlig presentation och visuella hjälpmedel
21st century literacies

Det globala samfundet och hållbarhet
Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: PSFG10
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Sommarkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Sommaren 2021: vecka 29 - vecka 33
Studietakt
100%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl Johan Odehammar
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PSFG1
Senast ändrad 2021-06-30 14:35:35