Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktion och teknisk dokumentation 1 9 hp

Kursinnehåll

Kursen ger, genom arbete i projektform, kunskaper om hur dokumenthanteringssystem (PDM) och moderna 3D-system för teknisk dokumentation kan användas för att stödja och effektivisera produktutvecklingsprocessen. Kursen ger också förståelse för hur designprocessen påverkar en produkts utformning ges för att få ökad förståelse för hela produktutvecklingsprocessen. Kunskaper om vanligt förekommande maskinelement och hur dessa används och väljs, så väl som CAD-modellering av avancerade former med solider och ytor, ges också under kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Uppbyggnad och användning av dokumenthanteringssystem
- Praktisk tillämpning av PDM-system
- Praktisk tillämpning och skapande av teknisk dokumentation (t ex monteringsanvisningar)
- Design – teori, praktiska verktyg och kunskap om designprocessen
- Yt-modellering i CAD
- Metodik vid avancerad 3D-modellering
- Vanligt förekommande maskinelement, så som svetsförband, skruvförband, fjädrar mm
- Gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B samt genomgången kurs i Tillverkningsmetoder och FEM-analys 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T1KK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anton Jansson
Examinator
Anton Jansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2212
Senast ändrad 2021-10-01 09:00:58