Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik 1 6 hp

Kursinnehåll

Kursens ger studenten baskunskaper inom den klassiska mekaniken.

Kursen innehåller följande moment:
-Newtons mekanik, kraftbegreppet, statisk jämvikt, friläggning
-Masscentrum, tyngdpunkt, Coulombs friktion
-Kinematik, hastighet, acceleration, rörelse i kartesiska-, naturliga- och polära koordinater
-Kinetik, Newtons lagar
-Linjära dämpade påtvingade svängningar
-Effekt, arbete, energi
-Rörelsemängd, impuls, stöt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Envariabelanalys, 9 hp samt Linjär algebra, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T1MK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Nils-Eric Andersson
Kursansvarig
Nils-Eric Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2042
Senast ändrad 2022-03-25 09:19:17