Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsteknik 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskaper i produktionsteknik ur ett företagsperspektiv, integrerat med
hållbar utveckling. Den studerande kommer även kunna förstå en helhet inom
produktionssystem.

Kursen innehåller följande moment:
-Layout- och lokalplanering
-Flödes- och värdeflödesanalys
-Underhållssystem – TPM (Total Productive Maintenance) grunder
-Utveckling av enskild arbetsplats
-Human Resource ur ett produktionsperspektiv
-Analys av produktion med nyckeltal för dess effektivitet
-Kapacitetsplanering med bl a OEE-analys (Overall Equipment Effectiveness) och kö-modellering
-Implementering av kapacitets- och andra förändringar
-Hållbar utveckling ur ett produktions/process-perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Tillverkningsteknik, 6 hp, Produktionsekonomi, 7,5 hp samt Kvalitetsteknik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T1PK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jonas Bjarnehäll
Examinator
Jonas Bjarnehäll
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3094
Senast ändrad 2021-10-27 09:19:25