Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik 2 (Mechanics 2) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge studenten baskunskaper inom den klassiska mekaniken.
Kursen innehåller följande moment:
- Partikeldynamik – repetition
- Partikelsystem: Rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, arbete, energi
- Stelkroppsdynamik 2D: rotation kring fix axel, allmän plan rörelse, tröghetsmoment, effekt, energi, kinetisk energi, impuls, stöt
- Stelkroppsdynamik-3D: rotation kring fix punkt, kinetisk energi, tröghetstensorn, Eulers ekvationer, rotation av axisymmetriska kroppar, allmän tredimensionell rörelse, obalans, gyro

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mekanik 1, 6 hp samt Flervariabelanalys, 7.5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2MK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lennart Mähler
Examinator
Lennart Mähler
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1048
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:51