Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

JU World Solar Challenge: Projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring - Del 2 (3) (JU World Solar Challenge: Project Management, Entrepreneurship, and Marketing - Part 2 (3)) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring. Kursen innehåller projektstyrning och entreprenörskap genom att kombinera teori med entreprenöriellt lärande och handling i ett unikt tvärdisciplinärt projekt. Projektet heter ”JU World Solar Challenge” och innebär att studenterna, tillsammans med projektledningen, skall driva och utveckla den entreprenöriella verksamheten ”JU Solar Team”. Dess kärnverksamhet består i att utveckla och konstruera en konkurrenskraftig solbil samt planera och genomföra tävlingen World Solar Challenge. Studenterna kommer samtidigt att vara ambassadörer för Jönköping University (JU) och bidra till lärosätets marknadsföring eftersom JU ämnar att använda JU Solar Team respektive JU World Solar Challenge för att vidareutveckla sitt varumärke både i Sverige och utomlands.


Kursen innehåller följande moment:

Projektstyrning
- Projektorganisation
- Projektplanering
- Projektgenomförande
- Projektdokumentation

Entreprenörskap
- Entreprenörskap som samhällsfenomen i olika sammanhang
- Entreprenöriella processer, tankesätt och aktiviteter
- Utveckling av ett start-up företag
- Hantering av interna och externa intressenter
- Attrahera sponsorer och sköta sponsringssrelationer

Marknadsföring
- Marknads- och varumärkesaktivering
- Integrerad marknadskommunikation och integrerade marknadskampanjer
- Eventplanering och -hantering
- CSR (Corporate Social Responsibility)
- Mediaträning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 60 hp från högskoleingenjörsprogram eller medie- och kommunikationsvetenskapligt program eller program inom företagsekonomi.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2WN17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Dag Raudberget
Examinator
Dag Raudberget
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
37500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-30056
Senast ändrad 2022-12-12 11:13:18