Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 hp

Kursinnehåll

Industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv. Arbetsorganisation ur perspektivet individ och grupp (inkl. motivationsteorier, gruppdynamik, arbetsutformning, ledning, samt kommunikationsteorier). Centrala begrepp och modeller i klassisk och modern organisationsteori (inkl. arbetsprocesser och linje-/projekt-/matrisorganisation) följt av teorier kring förändringsarbete och företagskulturer.
Ämnet arbetsorganisation handlar huvudsakligen om olika sätt att samarbeta för att utföra komplexa. Området arbetsmiljö ger en översikt av aktuell lagstiftning och praxis inom området. Behandlar också områdets framväxt ur ett historiskt och industriellt perspektiv.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till Produktframtagning och Ingenjörsarbete, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAAK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Leif Svensson
Examinator
Leif Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2044
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:38