Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arkitekturhistoria (History of Architecture) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger studenten en översiktlig kunskap om den arkitekturhistoriska och byggnadstekniska utvecklingen i västerlandet, från antiken fram till våra dagar. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen efter sekelskiftet 1900.

Kursen innehåller följande moment:
- Byggandets historiska utveckling från antiken fram till sekelskiftet 1900, indelat i stilepoker
- 1900-talets byggnadshistoria
- Byggnadsteknikens utveckling
- Tradition och förnyelse
- Material och detaljer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAHK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Bengt Erlandsson
Kursansvarig
Bengt Erlandsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
7500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2094
Senast ändrad 2021-12-03 07:39:05