Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Algoritmer 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar design och analys av algoritmer, med fokus på komplexitetsanalys och generiska strategier för algoritmdesign. Särskilt tonvikt läggs på detaljerad genomgång av ett antal etablerade och viktiga algoritmer.

Kursen innehåller följande moment:
- Komplexitetsteori: komplexitetsanalys, rekurrensrelationer, komplexitetsklasser P/NP, lower bounds.
- Algoritmtyper: brute force, divide-and-conquer och varianter härav, problemtransformering, time/space tradeoffs, dynamisk programmering, giriga algoritmer, iterative improvement, backtracking, branch-and-bound, approximativa algoritmer.
- Algoritmer för tillämpningar inom: sökning, sortering, kombinatorik, strängmatchning, numeriska problem, optimering, grafer, träd.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Datastrukturer 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAIK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Cecilia Sönströd
Examinator
Cecilia Sönströd
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2116
Senast ändrad 2021-12-03 07:39:17