Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbete-Människa-Teknik (Work-Human-Technology) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och insikter om hur industriella system kan utformas för att människans naturliga styrkor och begränsningar ska komma till sin rätt och resultera i hög effektivitet och uthållig produktion. Detta innebär också fördjupade kunskaper om interaktionen och samspelet mellan människan i arbete och den omgivande tekniken och organisationen i industriella system.

Kursen innehåller följande moment:
- Människans förutsättningar för arbete och arbetsutformning: fysiologisk belastning, fysiska arbetsmiljöaspekter, kognition, arbetsorganisation, stress, skiftarbete
- Sociotekniska system: teoretisk grund, systemmodeller och tillämpningar
- Arbetsplatsutformning och inverkan av komplexitet
- Utformning av systemgränssnitt människa – teknik
- Arbetsplatsutvärdering
- Svensk arbetsmiljölagstiftning: ramlag, föreskrifter och systemtillsyn

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Verksamhetsledning, 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TAMK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Denis A. Coelho
Examinator
Denis A. Coelho
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
19503kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0158