Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arkitektur och teknik (Architectural Engineering) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar planering och gestaltning av offentliga byggnader utifrån tekniska och kvalitativa aspekter, med hänsyn till gällande normer och lagstiftning, syftande till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Kursen innehåller följande moment:
-Offentliga byggnaders historiska utveckling
-Byggnadstyper, förutsättningar för deras planering och utformning
-Kvalitativa aspekter på utformning och gestaltning
-Hållbarhetsaspekter som påverkar planering och utformning
-Rumsutformning och rumsföreställningar i modern arkitektur
-Bärande system och tekniska systemlösningar för offentliga byggnader
-Material, innemiljö och klimatskärmen i offentliga byggnader
-Lagar, normer och regler avseende planering av offentliga byggnader
-Skiss- och modellarbete för redovisning
-Grafisk presentationsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och simulering - Utformning, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TATN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Nina Andersson
Kursansvarig
Nina Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0247