Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad webbarkitektur (Applied Web Architecture) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen introducerar begreppet flernivåarkitektur som en modell för att skapa flexibla webbapplikationer. Den fortsätter med att lära ut grunderna i programmering med PHP och grunderna i relationsdatabaser, inklusive SQL-språket. Den första delen av kursen fokuserar på att skapa en databasdriven webbplats med hjälp av ett mallbaserat publiceringsverktyg där tidigare kännedom om gränssnittsdesign och klientprogrammering tillämpas. Vidare förklaras principerna för webbservrar och hur de kan konfigureras för att möta utvecklarens behov och hur externa system, inklusive REST API:er, kan integreras till en helhetslösning. Detta genomförs som ett grupprojekt där ett distribuerat versionshanteringssystem används för att underlätta samarbetet.
Kursen innehåller följande moment:
- Programmering med PHP
- Relationsdatabaser och CRUD
- Wordpress och webbmallar
- Installera och konfigurera en webbserver
- Användning av REST-API:er
- Användning av GIT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Klientprogrammering, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAWK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jasmin Jakupovic
Kursansvarig
Jasmin Jakupovic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1149
Senast ändrad 2021-01-20 13:47:39