Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Byggherre och förvaltning 6 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar byggherrens roll och arbete i byggprocessen. Vidare innehåller kursen administrativa, ekonomiska, konsulträttsliga och entreprenadjuridiska frågeställningar som är förknippade med projektering, byggande och förvaltning.

Kursen innehåller följande moment:
Byggherrens projektarbete:
- Organisera och leda projekt
- Informationsöverföring
- Dialog och samråd
Att göra rätt från början:
- Lagstiftning och dess krav på byggprocessen
- Ledningssystem; kvalitetssäkring och miljösäkring
- Säkerställande av en god arbetsmiljö
- Riskhantering
Upphandling:
- Lagstiftning
- Konsult- och entreprenadupphandling
- Upphandlingsförfaranden; anbudsförfrågan, avlämnande av anbud, anbudsprövning och antagande av anbud
- Ersättningsformer
Avtalsrätt och juridik:
- Lagstiftning
- Konsulträtt
- Entreprenadjuridik
Fastighetsfrågor i projekt:
- Fastighetsekonomi och investeringsanalyser
- Fastighetsförvärv
- Fastighetsjuridik och fastighetsbildning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBFK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Martin Lennartsson
Kursansvarig
Martin Lennartsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0248