Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Byggnadsmekanik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande färdigheter i byggnadsstatiska beräkningar och kunskaper om hållfasthetslära samt lastflödet i statiskt bestämda och obestämda bärverk.

Kursen innehåller följande moment:

Statik
-Kraftsystem och jämviktsvillkor
-Snittkrafter i både statiskt bestämda och statiskt obestämda balkar och ramar utan hörnförskjutningar

Dynamik
-Dynamik tillämpad på en-frihetsgradsmodeller

Hållfasthetslära
-Enaxligt och tvåaxligt spännings- och töjningstillstånd
-Spänningstillstånd i balktvärsnitt vid böjning, skjuvning och vridning
-Deformationsberäkningar
-Knäckning av pelare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär algebra, 6 hp samt Matematisk statistik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBHK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Andreas Briggert
Kursansvarig
Andreas Briggert
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2080
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:57