Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Belysningsvetenskap 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller verktyg för att studenten skall tillägna sig ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt till sin roll i byggprocessen.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningsvetenskaplig orientering
- Vetenskap relaterad till ljusdesignpraktik
- Etiska frågeställningar
- Rapportskrivning
- Bedömning av vetenskaplig kvalitet
- Träning i kritiskt förhållningssätt och diskussion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp samt Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBVN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Jägerbrand
Kursansvarig
Annika Jägerbrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0011
Senast ändrad 2019-12-02 11:06:30