Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Industriell Produktframtaging (civ.ing) 30 hp

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete och
forskningsstudie inom teknikområdet Industriell produktframtagning. Genom arbetet ska studenten visa förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla kunskap som förvärvats under programmet. Arbetet utförs företrädesvis i samarbete med företag, organisationer, myndigheter eller akademi.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemformulering
- Projektplanering
- Litteratursökning
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Presentation och försvar av rapporten
- Opponering

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 240 hp inom civilingenjörsprogrammet ska vara godkända.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A2E
Kurskod/Ladokkod: TCXV23
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Magnus Hofwing
Examinator
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
75000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5091
Senast ändrad 2024-05-13 15:01:56