Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Databasadministration 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp databasers funktion och uppbyggnad på en nivå som lämpar sig för databasadministratörer. Kursen behandlar hur databassystem installeras, konfigureras och underhålls med fokus på drift och underhåll.

Kursen innehåller följande moment:
- Installation och grundläggande konfiguration av databaser
- Databasers uppbyggnad och lagring av data i filsystemet
- Databasers koppling till användarinterface
- Backup, spegling och replikering av databaser
- Databasspråket SQL

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Operativsystem för infrastruktur, 12 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDAK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Sonny Johansson
Kursansvarig
stiand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1145
Senast ändrad 2021-01-15 15:21:06