Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Databasteknik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i databassystem med fokus på traditionella relationsdatabaser. Kursen behandlar grundläggande ämnen inom området och integrerar teori och praktik. Efter genomgången kurs skall studenten ha införskaffat en grundläggande, men bred, kunskap inom databassystemområdet. Specifikt skall studenten förstå och kunna applicera samtliga teoretiska koncept som tas upp i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Databasteori: grundläggande terminologi och datamodeller, inklusive relationsmodellen
- Structured Query Language: inklusive DDL, DML, TCL, DCL and SQL/PSM
- Databasdesign: konceptuell, logisk och fysisk design, inklusive modellering och normalisering
- Databasadministration: denormalisering, indexering, transaktioner, samtidighet, säkerhet, juridik och etik
- Icke-traditionella databassystem: NoSQL, NewSQL och Polyglot Persistence

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Diskret matematik 7,5 hp och Datastrukturer 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDNK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Anmälningskod
HJ-T2202
Senast ändrad 2022-01-17 13:28:03