Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Databaser (Databases) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Efter genomgången kurs skall studenten behärska grunderna i relationsdatabaser och kunna modellera, skapa enkla databaser samt ställa frågor mot dessa baserat på givna krav. Studenten skall även ha förståelse för databasutveckling som en del i system- och verksamhetsutveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Relationsdatabaser – Introduktion, Teori, Syfte
- Databasdesign – ER modell
- Normaliseringsteori
- Frågespråk
- Databaser i systemutvecklingslivscykeln
- Avancerad SQL, Transaktionshantering, Indexering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Introduktion till programmering, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDRK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jasmin Jakupovic
Kursansvarig
Jasmin Jakupovic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2018
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:23