Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i 3D-teknik 9 hp

Kursinnehåll

Under kursen genomförs ett självständigt vetenskapligt arbete inom inriktningen 3D-teknik. Den metodik och kunskap som utbildningen givit används och vidareutvecklas med ett kritiskt förhållningssätt. Vid kursens slut presenteras arbetet med tillhörande opponering.

Kursen innehåller följande moment:
- Målbeskrivning
- Projektplanering och metodval
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 50 hp inom programmet 3D-teknik

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TE3M10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Marcus Eriksson
Examinator
Marcus Eriksson
Examinator
Don Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
19503kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1040
Senast ändrad 2020-12-14 14:18:57