Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i 3D-teknik 9 hp

Kursinnehåll

Under kursen genomförs ett självständigt vetenskapligt arbete inom inriktningen 3D-teknik. Den metodik och kunskap som utbildningen givit används och vidareutvecklas med ett kritiskt förhållningssätt. Vid kursens slut presenteras arbetet med tillhörande opponering.

Kursen innehåller följande moment:
- Målbeskrivning
- Projektplanering och metodval
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 50 hp inom programmet 3D-teknik

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TE3M10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anton Jansson
Examinator
Anton Jansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3031
Senast ändrad 2021-10-01 11:57:51