Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Byggnadsteknik 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper, företrädesvis i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
-Problemformulering
-Projektplanering
-Insamling, bearbetning och analys av data
-Projektgenomförande
-Rapportskrivning
-Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 120 godkända hp inom programmet, varav minst 60 hp i avslutade kurser och minst 60 hp i för examensarbetet relevanta kurser inom teknikområdet Byggnadsteknik, samt 15 hp matematik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: TEBP10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Thomas Olsson
Examinator
Martin Lennartsson
Examinator
Hamid Movaffaghi
Examinator
Amjad Al-Musaed
Examinator
Geza Fischl
Examinator
Mathias Adamsson
Examinator
Nasik Najar
Examinator
Henrik Linderoth
Examinator
Andreas Briggert
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1079
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:19