Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Energi- och installationsteknik (Energy and Building Services Engineering) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

En kurs om de olika installationstekniska systemen och hur dess samverkan med klimatskalet påverkar byggnaders energibalans.

Kursen innehåller följande moment:
- Värmefysik och dess tekniska krav och normkrav på byggnadsskalets konstruktioner
- Termiskt inneklimat och termisk komfort
- Föreskrifter och myndighetskrav
- Luftbehandling med ventilationsteknik, ventilationsbehov, luftkvalitet, olika ventilationssystem, ventilation och brandskydd, värmeåtervinning och ventilationseffektivitet
- Värmeproduktion och värmekällor, uppvärmningsteknik, olika värmesystem, komponenter
- Sanitetsteknik med installationer för tappvatten, spillvatten och dagvatten
- Elteknik med elinstallationer, elsäkerhet, belysning
- Solceller och solfångare
- Förnybar energi
- Byggnadens energibalans
- Miljöklassning av byggnader
- Lågenergibyggnader
- Ritteknik med symboler och beteckningar för VVS- och Elinstallationer
- Utrymmesbehov för installationer i byggnader kopplat till teknik och arbetsmiljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Byggmaterial och byggteknik 2, 6 hp samt BIM 2 Analys och simulering - Utformning, 6 hp eller BIM 2 Analys och dimensionering - Bygg, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TEIN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Samer El Kari
Kursansvarig
Samer El Kari
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1222
Senast ändrad 2021-06-02 11:36:00