Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Informatik (Final Project Work in Informatics) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär att genomföra ett självständigt utrednings- och forskningsarbete. I arbetet ingår att inom ramen för utbildningens huvudområde och i samråd med uppdragsgivare identifiera arbetets syfte samt utifrån detta självständigt planera och genomföra arbetet, författa en rapport samt presentera resultatet vid ett seminarium på JTH i Jönköping. Vidare ingår att opponera på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Kursen innehåller följande moment:

- Projektplanering

- Litteratursökning

- Insamling, bearbetning och analys av data

- Ev. utvecklingsarbete

- Rapportskrivning

- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Minst 63 hp inom masterprogrammet ska vara godkända. Dessutom ska examensarbetet på grundnivå vara godkänt.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TEIV25
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ulf Johansson
Examinator
He Tan
Examinator
Vladimir Tarasov
Examinator
Anders Adlemo
Examinator
Tuwe Löfström
Examinator
Ragnar Nohre
Examinator
Niklas Lavesson
Examinator
Karl Hammar
Kursansvarig
Rob Day
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
69990kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1120
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:39