Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell ekonomistyrning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom industriell ekonomi. Fokus i kursen ligger på produktkalkylering, budgetering, internredovisning, avvikelseanalys, investeringskalkylering och lönsamhetskalkylering.

Kursen innehåller följande moment:
- Företagsorganisation och -typer
- Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp
- Produktkalkylering
- Budgetering
- Internredovisning
- Standardkostnader
- Internprissättning
- Investeringsbedömning
- Prestationsmätning (lönsamhetsbedömning)
- Ekonomisk hållbarhet
- Kalkyleringsverktyg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TEKG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jan Weiss
Kursansvarig
Jan Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0163