Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Etik och integritet i en digital kontext (Digital Ethics and Privacy) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att ge en översikt över ämnen relaterade till etik och personlig integritet i en digital kontext. Kursen fokuserar på samhälleliga aspekter av digital teknik, inklusive ämnen såsom mänskliga värderingar, sårbarheter eller intersektionalitet. För att få en fördjupad förståelse av dessa ämnen ger kursen även en introduktion till den psykologiska grunden som finns för beslutsfattande i det digitala rummet. Kursen uppmuntrar studenterna att kritiskt reflektera över etiska och integritetsmässiga avvägningar när de designar, utvecklar och använder digital teknik. Dessutom förbereder deltagande i seminarier och debatter studenterna för polemiska diskussioner kring etik de kan möta i arbetslivet.

Kursen betraktar juridiska ramarverk som ett sätt att ta itu med etiska och personliga integritetsfrågor som digital teknik introducerar. Utvalda praxis som möjliggör privacy by design diskuteras. Dessa kan studenterna tillämpa i kommande arbetsliv som teknikdesigners, utvecklare, konsulter eller integritets- och säkerhetsexperter. Dessutom presenterar kursen en översikt över kritika förhållningssätt kopplade till värderingar och etik som kan användas för att identifiera potentiella etiska, integritets- och säkerhetsrisker.

Kursen innehåller följande moment:
- Etik och värderingar: teoretiska förhållningssätt
- Relevanta legala ramverk (inklusive exempelvis GDPR, NIS, EU-strategi för data samt immateriella rättigheter)
- Personlig integritet: definitioner, teorier och ramar (t.ex. privacy by design, integritetskonsekvensbedömning)
- Mänskliga faktorer och beslutsfattande i en digital kontext
- Etiska risker och personliga integritetsrisker i samband med teknisk design och utvecklingsprocesser (t.ex. testning, experiment)
- Etiska och personliga integritetsproblem inom digitala produkter (t.ex. personalisering, manipulation, dark patterns, fingeravtryck)

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Datavetenskap, Informatik, Informationssystem, Datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TEKR23
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Agnieszka Kitkowska
Examinator
Agnieszka Kitkowska
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5092
Senast ändrad 2024-04-15 15:17:12