Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Informatik 15 hp

Kursinnehåll

Studenten ska själv eller i grupp genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper. Studenten väljer själv om arbetet görs självständigt eller i samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemformulering
- Projektplanering
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 120 hp inom programmet varav minst 60 hp inom huvudområdet Informatik.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TENP19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Anders Adlemo
Examinator
Erik Bergström
Kursansvarig
Erik Bergström
Examinator
Ulf Seigerroth
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1146
Senast ändrad 2020-12-14 14:19:55