Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teknisk fysik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom fysikområdena mekanik och ellära.

Kursen innehåller följande moment:
- Statik: kraft, kraftmoment och jämvikt
- Dynamik: hastighet, acceleration, partiklars rörelse, Newtons lagar, kraft och rörelsemängd
- Begreppen arbete, energi och effekt
- Linjära svängningar
- Grundbegrepp i ellära: laddning, spänning, potential, ström, elektriska och magnetiska fält, resistans, kapacitans, induktans
- Kirchhoffs lagar, Ohms lag, resistansreduktioner
- Tvåpoler
- Induktionslagen, växelströmslära, visardiagram, komplexa metoden
- Trefassystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet i Envariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TEPK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Anmälningskod
HJ-T2204
Senast ändrad 2022-01-17 13:29:05