Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktutveckling med möbeldesign 9 hp

Kursinnehåll

Under kursen genomförs ett självständigt vetenskapligt arbete inom inriktningen Produktutveckling med möbeldesign. Den metodik och kunskap som utbildningen givit används och vidareutvecklas med ett kritiskt förhållningssätt. Vid kursens slut presenteras arbetet med tillhörande opponering.
Kursen innehåller följande moment:
- Målbeskrivning
- Projektplanering och metodval
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 50 hp inom programmet Produktutveckling med möbeldesign.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1E
Kurskod/Ladokkod: TEPM15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Nässjö
Kurstid
Dag
Examinator
Victor Strandgren
Kursansvarig
Victor Strandgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3034
Senast ändrad 2021-10-01 13:02:52