Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Datateknik 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper, företrädesvis i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
-Problemformulering
-Projektplanering
-Insamling, bearbetning och analys av data
-Projektgenomförande
-Rapportskrivning
-Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 120 godkända hp inom programmet, varav minst 60 hp i avslutade kurser och minst 60 hp i för examensarbetet relevanta kurser inom teknikområdet Datateknik,, samt 15 hp matematik (eller motsvarande kunskaper). I kravet om godkända hp inom programmet (120 hp) räknas inte kursen Grundläggande fysik 2, 6 hp (eller motsvarande kurs).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TETP10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Anders Adlemo
Examinator
Ulf Johansson
Examinator
Tuwe Löfström
Examinator
Ulf Seigerroth
Examinator
Ragnar Nohre
Examinator
Vladimir Tarasov
Examinator
Bruce Ferwerda
Examinator
Niklas Lavesson
Examinator
Karl Hammar
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1133
Senast ändrad 2021-02-12 14:31:27