Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktionssystem (Final Project Work in Production Systems) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course provides knowledge and skills in carrying out an independent investigation and research study within the main field of study. Through the work, the student demonstrates the ability to apply, critically use and further develop knowledge acquired during the course of the programme in collaboration with companies, organisations, authorities or academia.

The course includes:
- Formulate problem
- Project planning
- Literature review
- Collection, processing and analysis of data
- Project implementation
- Writing report
- Presenting and defending the report
- Opposition

Förkunskapskrav

Godkända kurser på avancerad nivå på lägst 75 hp, inklusive en kurs i forskningsmetodik eller motsvarande. På grundnivå behöver studenten ha klarat 21 hp matematik, samt att examen på grundnivå ska vara klar.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TEUT23
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Nina Edh Mirzaei
Examinator
Nina Edh Mirzaei
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
75000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5014
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Kristina Säfsten
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
75000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T516P
Senast ändrad 2023-11-13 16:17:08