Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktutveckling (Final Project Work in Product Development) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innebär att genomföra ett självständigt utrednings- och forskningsarbete. I arbetet ingår att inom ramen för utbildningens huvudområde och i samråd med uppdragsgivare identifiera arbetets syfte samt utifrån detta självständigt planera och genomföra arbetet, författa en rapport samt presentera resultatet vid ett seminarium på JTH i Jönköping. Vidare ingår att opponera på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Kursen innehåller följande moment:

- Projektplanering

- Litteratursökning

- Insamling, bearbetning och analys av data

- Ev. utvecklingsarbete

- Rapportskrivning

- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Minst 63 hp inom masterprogrammet ska vara godkända. Dessutom ska examensarbetet på grundnivå vara godkänt.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A2E
Kurskod/Ladokkod: TEUV24
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Roland Stolt
Kursansvarig
Roland Stolt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
69990kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1106
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Lars Eriksson
Kursansvarig
Lars Eriksson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
69990kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1344
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ibrahim Yitmen
Kursansvarig
Ibrahim Yitmen
Examinator
Hamid Movaffaghi
Examinator
Martin Lennartsson
Examinator
Annika Moscati
Examinator
Geza Fischl
Examinator
Peter Johansson
Examinator
Nasik Najar
Examinator
Henrik Linderoth
Examinator
Myriam Aries
Examinator
Mathias Adamsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
69990kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1345
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Einav Peretz Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
69990kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1346
Senast ändrad 2021-03-22 10:56:32