Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem (Changeable and Reconfigurable Production Systems) 5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The purpose of the course is to build competence in design and development about changeable production systems to provide efficient production to better deal with variations in e.g. product types and volumes. The course focuses on changeable, reconfigurable and flexible production concepts and production solutions.

Kursinnehåll

The course covers development of changeable and reconfigurable manufacturing, in order to enable efficient production of high variety/customization of products, rapid introduction of new products, as well as variations in product volumes.

The course includes the following elements:

- Introduction to changeable, reconfigurable, and flexible manufacturing concepts
- Fundamentals of changeability and reconfigurability
- Product and production platforms and co-development
- Changeable production system design and development
- Economic evaluations of changeability concepts
- Virtual support for designing changeable and reconfigurable concepts
- Assessment of readiness and current level of implementation of changeability
- Joint configuration of products and production

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor's degree (ie. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management or Civil Engineering or equivalent, and 15 credits Mathematics. English Language requirements corresponding to English 6 in the Swedish upper secondary school (or the equivalent). The applicant must also have 1 year of qualified work experience. It is possible to apply for exemption from a bachelor's degree and 15 credits Mathematics if the applicant has at least 5 years of qualified work experience.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TFBR20
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 15
Studietakt
33%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
20
Kursansvarig
Carin Rösiö
Examinator
Carin Rösiö
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11665kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23108
Senast ändrad 2020-12-15 14:43:25