Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Företagande och ekonomi (Business and Economy) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är avsedd att ge en grundläggande förståelse för ekonomiska principer och dess påverkan på utformning av produkter, samhällsbyggnad och människor samt en fördjupad kunskap om affärsplanering, administration och ekonomisk styrning. Vidare ger kursen en förståelse för mikro och makro perspektiv på ekonomi

Kursen innehåller följande moment:
- affärsplanering
- ekonomisk styrning
- organisation och ledarskap
- redovisning
- marknadsföring
- mikro och makro ekonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 3c samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs Engelska kurs 6 eller Engelska B från gymnasiet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TFEK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Amin Soheili
Examinator
Amin Soheili
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1116
Senast ändrad 2021-10-26 08:13:48