Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forskningsmetoder i datateknik och informatik (Research Methods in Computer Science and Informatics) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innefattar en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap med inriktning mot ingenjörsvetenskap, datateknik och informatik. Fokus ligger på att ge studenten en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, datateknik och informatik. Den studerande skall efter genomgången kurs ha tillförskaffat sig tillräckliga kunskaper om hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika forskningsparadigm: Positivism, Hermeneutik, Tolkning, Critical Research, Design Science, Aktionsforskning
- Datateknik och informatik som forskningsområde
- Induktiv och deduktiv forskning
- Kvalitativa och kvantitativa studier
- Systematisk litteraturstudie
- Experiment och proof of concept som forskningsmetod
- State of the art
- Att skriva och granska vetenskaplig rapporter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFIN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 43 - vecka 02 2022
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ulf Seigerroth
Kursansvarig
Anders Adlemo
Kursansvarig
lanjea
Kursansvarig
navrin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1163
Senast ändrad 2021-11-05 10:45:14