Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förändringsledning 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller centrala teorier om organisatorisk förändring och ledarskap i förändring. Kursen innehåller också moment som ger möjligheter att utveckla sitt eget förhållningssätt till och ledarskap i organisatorisk förändring. Kursen presenterar projekt från ett organisations-, grupp- och individperspektiv och innehåller bl.a. projektmetodik, planering och projektstyrning, projektekonomi, kvalitet och IT-support.

Kursen innehåller följande moment:
- Förändringsteorier, på individ, grupp och organisationsnivå motstånd mot förändring och motivationsteorier
- Fall beskrivningar och analyser
- Gäst föreläsningar och konkreta förändringsuppdrag

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Kvalitetsledning, 6 hp och Organisation-Ledarskap-Projektledning, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TFLN16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Rainer Winkler
Kursansvarig
Rainer Winkler
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1007
Senast ändrad 2020-12-14 14:18:46