Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Funktionell programmering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en introduktionskurs i programmering, främst funktionell programmering. Det övergripande syftet är att ge grundläggande kunskaper om programmering och grundläggande färdigheter i att utveckla program.

Kursen innehåller följande moment:
- grundläggande syntax i språket Haskell
- värden, typer och funktioner
- mönstermatchning
- rekursion
- sammansatta datatyper (listor, tupler)
- typklasser
- moduler
- användardefinierade typer
- högre ordningens funktioner
- rekursiva datatyper
- input-output
- lat evaluering
- verifiering med hjälp av testning och bevis.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFPG11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ulf Johansson
Kursansvarig
Ulf Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1303
Senast ändrad 2021-09-27 10:29:18