Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande fysik 1 8 fup

Kursinnehåll

Kursen introducerar den grundläggande fysiken och det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys och tolkning av mätningar med hjälp av modeller. Dessutom ska kursen ge förtrogenhet med användning av matematiska begrepp vid fysikaliska problemställningar samt algebraisk hantering av formler och uttryck.
Kursen innehåller följande moment:
- Rörelse: hastighet, acceleration, rörelselagar med konstant acceleration
- Krafter: Newtons lagar, tyngdkraft, normalkraft, gravitationskraft, Hookes lag, friktionskraft, lutande plan
- Energi och arbete: kinetisk energi, potentiell energi, effekt och verkningsgrad, energiprincipen
- Tryck: densitet, tryck i vätskor och gaser, Arkimedes princip samt allmänna gaslagen
- Värme och temperatur: uppvärmning och nedkylning samt fasövergångar och kalorimetri
- Ellära: elektriska laddningar och krafter, elektrisk ström, spänning, resistans och resistivitet, elektrisk energi och effekt
- Likströmslära: serie- och parallellkopplingar av motstånd och batterier
- Rörelsemängd och impuls: rörelsemängdens bevarande, elastiska och oelastiska stötar
- Kärnfysik: kärnreaktioner, aktivitet och halveringstid, radioaktiv strålning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c. Eller: Matematik C (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TG1F08
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Christer Magnusson
Examinator
Christer Magnusson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3017
Senast ändrad 2023-03-17 11:13:51