Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande fysik 2 (Basic Physics 2) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande fysik med särskild betydelse för teknikområdet.
Dessutom ska kursen ge förtrogenhet med användning av matematiska begrepp vid fysikaliska problemställningar samt insikt i det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys, redovisning av mätresultat och skapande av teoretiska modeller.

Kursen innehåller följande moment:
- Mekanik: Vektorstorheter, kraftmoment, momentlagen, jämviktsekvationer.
- Tvådimensionell rörelse: Kaströrelse och centralrörelse.
- Mekaniska svängningar: Tillämpningar i fjäder och pendel, energiberäkningar, resonans.
- Mekaniska vågor: Egenskaper hos mekaniska vågor såsom stående vågor.
- Ljud: Ljud och egenskaper hos ljudvågor.
- Elektriska och magnetiska fält: Kondensatorn, laddade partiklar i magnetiska fält.
- Induktion: Induktans, självinduktion.
- Växelström: Generator, transformator, växelström i spole resp. i kondensator.
- Elektromagnetiska vågor: Egenskaper såsom interferens och diffraktion.
- Stråloptik: Egenskaper såsom reflektion och brytning.
- Atomfysik: Atomens elektronstruktur och egenskaper.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1 och Matematik 3b/3c eller Fysik A och Matematik C alternativt genomgången kurs i Grundläggande fysik 1, 9 hp

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TG2F07
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Christer Magnusson
Examinator
Christer Magnusson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0271