Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande fysik 2 6 fup

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande fysik med särskild betydelse för teknikområdet.
Dessutom ska kursen ge förtrogenhet med användning av matematiska begrepp vid fysikaliska problemställningar samt insikt i det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys, redovisning av mätresultat och skapande av teoretiska modeller.

Kursen innehåller följande moment:
- Mekanik: Vektorstorheter, kraftmoment, momentlagen, jämviktsekvationer.
- Tvådimensionell rörelse: Kaströrelse och centralrörelse.
- Mekaniska svängningar: Tillämpningar i fjäder och pendel, energiberäkningar, resonans.
- Mekaniska vågor: Egenskaper hos mekaniska vågor såsom stående vågor.
- Ljud: Ljud och egenskaper hos ljudvågor.
- Elektriska och magnetiska fält: Kondensatorn, laddade partiklar i magnetiska fält.
- Induktion: Induktans, självinduktion.
- Växelström: Generator, transformator, växelström i spole resp. i kondensator.
- Elektromagnetiska vågor: Egenskaper såsom interferens och diffraktion.
- Stråloptik: Egenskaper såsom reflektion och brytning.
- Atomfysik: Atomens elektronstruktur och egenskaper.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1 och Matematik 3b/3c eller Fysik A och Matematik C alternativt genomgången kurs i Grundläggande fysik 1, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TG2F07
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Christer Magnusson
Examinator
Christer Magnusson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3018
Senast ändrad 2023-03-17 14:02:53