Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gjutfelsanalys (Analysis of Casting Defects) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar de vanligaste gjutgodsfelen, hur dessa identifieras och karaktäriseras, orsaken till deras uppkomst, de grundläggande mekanismerna samt åtgärder för att minimera alternativt eliminera deras förekomst.

Kursen innehåller följande moment:
- Identifikation av olika typer av gjutgodsfel
- Defektbildning – Orsaker och mekanismer
- Defektprediktering med hjälp av
simuleringsverktyg
- Praktiska laboratorieundersökningar
- Rotorsakanalys/systematisk felsökning
- Praktikfall.
?

Förkunskapskrav

Godkända kurser med lägst 90 hp inom huvudområdet Produktutveckling, genomgången kurs i Microstructural Engineering 6 hp samt 21 hp Matematik. Dessutom krävs Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TGAS27
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2020: vecka 41 - vecka 44
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Taishi Matsushita
Kursansvarig
Taishi Matsushita
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6999kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0272
Senast ändrad 2021-05-20 11:21:27