Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande FEM-analys (Basic FEM-analys) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att varva teori och praktik i fråga om FEM-analys.

Kursen innehåller följande moment:
- Härledning av elasticitet, kraftsamband, geometriska samband, materialsamband, huvudspänningar.
- Teoretisk genomgång av differentialekvationer samt beräkningstekninker för de rådande matematiska modellerna.
- Idealisering, modellval, laster, randvillkor, förenklingar, diskretisering, lösning, resultatvisualisering.
- Analys med kommersiell programvara, värme, solidmekanik, kontakt, stora deformationer, plasticitet, materialmodeller, frekvensanalys samt knäckning och dynamiska laster.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Flervariabelanalys, 7.5 hp samt Hållfasthetslära, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGFK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Mirza Cenanovic
Examinator
Mirza Cenanovic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1041
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:04