Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hydraulik och markteknik 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
-Markarbeten: schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnad, beläggning
-Vägbyggnadsteknik: vägens geometriska och konstruktiva utformning
-Vattenbyggnadsteknik: tillämpningar inom hydrostatik och kontinuitetsekvation, energiekvation och rörströmning inom hydrodynamik, samt vattenförsörjning och avloppshantering
-Hydrologi: Ytvatten och grundvatten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggnadsmekanik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGHK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Torbjörn Schultz
Kursansvarig
Torbjörn Schultz
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0251
Senast ändrad 2020-06-02 07:59:46