Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geografiska informationssystem (Geographical Information Systems) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem, GIS, och deras tillämpning inom samhällsbyggnadsteknik.

Kursen innehåller följande moment:
- Datastrukturer och datamodellering
- Rumsliga datastrukturer
- Geografiska databaser
- Kartografisk presentation
- Datainsamling till GIS via fjärranalys och geodetisk mätning
- Geografisk analys
- Tillämpningar inom samhällsbyggnadsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGIK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Moscati
Kursansvarig
Annika Moscati
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2099
Senast ändrad 2021-12-03 07:39:07