Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Komponentgjutning (Component Casting) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutning av metalliska material, inkluderande design, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. I samtliga moment används en teknikvetenskaplig ansats till både vad avser systematiskt angreppsätt och matematiskt språk för att kunna analysera och värdera processlösningar och de problem som är associerade.
Kursen innehåller följande moment:
- Tillverkning av komponenter genom gjutning.
- Tillämpningar av värmetransporter, inkluderande värmeledning, konvektion, strålning för beräkning av stelningsförlopp och matning.
- Tillämpningar om fluidströmning, Bernoullis ekvation, kontinuitetsekvationen, lamellär och turbulent strömning
- Gjutna material, stelningsförlopp och mikrostruktur och egenskaper. Fasdiagram. Relationen gjutprocess, mikrostruktur och egenskaper hos gjutlegeringar. Sugnings- och gasporositetsbildning.
- Konstruktion av gjutgods och materialval
- Introduktion till datorsimulering av gjutprocessen. Integration av CAD/CAM.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Materialteknik, 6 hp samt Tillverkningsteknik, 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TGJK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 41
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Jakob Olofsson
Examinator
Jakob Olofsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0274