Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande mekanik 11 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för konstruktionstekniska begrepp och principer inom klassisk mekanik. Kursen ger också träning i att använda matematiska modeller i praktisk problemlösning med CAD.
Kursen innehåller följande moment:
- Statisk jämvikt med hjälp av friläggning i 2 dimensioner
- Praktisk tillämpning av trigonometri
- Tyngdpunktsberäkning (masscentrum)
- Partikelns dynamik: kinematik, kinetik och Newtons lagar
- Energi- och effektberäkningar
- Enhetsanalys
- Enklare CAD-sammanställningar och ritningar
- Produktutvecklingsprocessen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGMG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Marcus Eriksson
Examinator
Don Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
23837kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0203
Senast ändrad 2020-10-15 13:32:46