Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geoteknik 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
-Geologi: bergarters och jordarters bildningssätt, sammansättning och förekomst
-Jordmateriallära: jords uppbyggnad, tekniska egenskaper, klassificering, och benämning samt
vatten i mark
-Jordmekanik: spänningar, sättningar, jordtryck, bärförmåga, stabilitet
-Fältundersökningar: sondering, provtagning, in situ-metoder, grundvattennivå
-Laboratorieundersökningar: Jordartklassificering okulärt och torrsiktning, mineral och
bergartsbestämning samt densitetsbestämning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Hydraulik och markteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGOK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Nasik Najar
Kursansvarig
Nasik Najar
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0252